Ναύλον επικάλυψης με χαρτοταινία HPX

Ναύλον

Επικάλυψης Με Χαρτοταινία

HPX

2,7 m Y x 16 m M

5.50

Εξαντλημένο

Εξαντλημένο

Εταιρία: HPX
  • Διαφανές φύλλο με ταινία κάλυψης για εσωτερική χρήση
  • Το φύλλο προσκολλάται σε επιφάνειες λόγω των ηλεκτροστατικών ιδιοτήτων του
  • Για μεγάλων επιφανειών (π.χ. επίπλων, τοίχων)
  • Κατάλληλο για ομαλές και ελαφρά τραχείες επιφάνειες