Οικοδομική ρητίνη Durostick Duromax

5.6021.85

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: 13506 Κατηγορίες: , , Ετικέτες: , , ,
Εταιρία: Durostick
 • Ακρυλικό πολυμερικό γαλάκτωμα νέας γενιάς, υψηλής συμπύκνωσης, νανομοριακής τεχνολογίας ιδανικό για τη βελτίωση τσιμεντοκονιαμάτων και ασβεστοκονιαμάτων και την ενίσχυση των ιδιοτήτων τους.
 • Αυξάνει την πρόσφυση με το υπόστρωμα.
 • Βελτιώνει την ελαστικότητα, τη στεγανότητα και την εργασιμότητα του κονιάματος.
 • Μειώνει τη συρρίκνωση στην πήξη του τσιμέντου, εκμηδενίζοντας τη δημιουργία τριχοειδών ρωγμών.
 • Αυξάνει τις αντοχές τόσο στη μάζα, όσο και στην επιφάνεια.
 • Επιτρέπει την κατασκευή πολύ λεπτών επιστρώσεων και δημιουργεί επιφάνεια που δεν τρίβεται και δεν σκονίζει.
 • Είναι ανθεκτικό στην αλκαλικότητα του τσιμέντου – ασβέστη.
 • Δεν επαναγαλακτωματοποιείται μετά τη σκλήρυνση της μάζας των κονιαμάτων.
 • Αυξάνει τις χημικές αντοχές των κονιαμάτων σε οξέα, άλατα, λάδια, πετρελαιοειδή.
 • Αυξάνει την αντοχή των σοβάδων στην υγρασία και τον παγετό που οδηγούν στη βαθμιαία αποσάθρωσή του.
 • Μειώνει την απαίτηση νερού στα κονιάματα.
 • Σε επισκευές μπετόν: Παρασκευή κονιαμάτων από άμμο ποταμίσια, θαλάσσης, λατομείου ή ειδικών τυποποιημένων κονιαμάτων, μικρής (λεπτόκοκκα) ή μεγαλύτερης κοκκομετρίας (χονδρόκοκκα).
 • Η σχέση ανάμειξης είναι για κάθε περίπτωση 1,0lt DUROMAX ανά 25kg τσιμέντου.
 • Σε λάσπη κτισίματος: Δημιουργεί ελαστικό ‘δέσιμο’ μεταξύ των κόκκων του κονιάματος, εκμηδενίζοντας τη δημιουργία ρηγματώσεων (cracking) από δονήσεις σκαπτικών μηχανημάτων που δουλεύουν σε γειτονικούς χώρους ή από ελαφρές σεισμικές δονήσεις (0,5- 1,5lt DUROMAX ανά 25kg τσιμέντου).
 • Σε νέους σοβάδες ή σε παλαιούς προς επισκευή: Βελτιώνει τις ιδιότητες σε αντοχή και στεγανότητα, τόσο των παραδοσιακών, όσο και των τυποποιημένων σοβάδων (0,5-1,5lt DUROMAX ανά 25kg τσιμέντου).
 • Απαραίτητο συμπλήρωμα στον ‘πεταχτό’ σοβά: Διασφαλίζει την πρόσφυση με μονωτικά υλικά, π.χ. εξηλασμένης ή διογκωμένης πολυστερίνης (1,0lt DUROMAX ανά 25kg τσιμέντου).
 • Απαραίτητο συμπλήρωμα στο σοβά βασικής στρώσης: Αυξάνει την πρόσφυση και τις μηχανικές αντοχές 0,75lt DUROMAX ανά 25kg τσιμέντου.
 • Ισχυρές τσιμεντοκονίες: Η προσθήκη 0,75-1,5lt DUROMAX ανά 25kg τσιμέντου αυξάνει τις μηχανικές αντοχές τόσο στη μάζα όσο και στην επιφάνεια.
 • Ισχυρά δάπεδα: Δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας τσιμεντοκονιών μικρού πάχους εξαλείφοντας τον κίνδυνο αποκόλλησής τους με προσθήκη 1,5lt DUROMAX ανά 25kg τσιμέντου.
 • Σε συγκολλητικά υλικά τσιμεντοειδούς βάσης: Bελτιώνει την πρόσφυση, την αντοχή, την ελαστικότητα και τη στεγανότητα (0,5lt DUROMAX ανά 25kg υλικού).
 • Σε αρμόστοκους & κόλλες πλακιδίων και μαρμάρων: Bελτιώνει τη στεγανότητά τους και αυξάνει την πρόσφυση και την ελαστικότητα (0,75lt DUROMAX ανά 25kg κόλλας πλακιδίων).
 • Σε επαλειφόμενα στεγανωτικά τσιμεντοκονιάματα: Aυξάνει την ελαστικότητα και τις μηχανικές αντοχές (0,5lt DUROMAX ανά 25kg υλικού).

Σχετικά προϊόντα