Ενεργειακό χρώμα βαφής κυψελών Tetralux Thermolux 750ml

7.00

Εκκαθάριση
Εταιρία: Tetralux
 • Υψηλής ποιότητας ειδικό χρώμα νερού για κυψέλες ακρυλικό 100%.
 • Ελαστομερές ακρυλικό 100% ενεργειακό θερμοκεραμικό χρώμα κατάλληλο για την βαφή νέων άβαφων κυψελών αλλά και για την επαναβαφή βαμμένων με νεφτίσιο βερνικόχρωμα.
 • Κατάλληλο για την βαφή νέων άβαφων κυψελών, αλλά και για την επαναβαφή παλαιών βαμμένων με νεφτίσιο βερνικόχρωμα.
 • Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση, ελαστικότητα, καλυπτικότητα και άριστο φινίρισμα.
 • Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου.
 • Ρυθμίζει την υγρασία του ξύλου αφήνοντάς το να αναπνέει.
 • Είναι απόλυτα φιλικό στην αποικία, στον χρήστη και στο περιβάλλον.
 • Εφαρμόζεται σε κάθε είδους ξύλινες βαμμένες παλαιές κυψέλες ή νέες άβαφες και προσφέρει θαυμάσια γυαλιστερή επιφάνεια.
 • Δεν απαιτείται ειδικό αστάρι.
 • Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες.
 • Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.
 • Άβαφες κυψέλες Ασταρώνουμε από το ίδιο το προϊόν αραιωμένο 50% περίπου με νερό.
 • Εφαρμόζουμε πρώτα στις ενώσεις από το ίδιο το προϊόν χωρίς αραίωση μία ή δύο στρώσεις .
 • Η βαφή εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις τουλάχιστον για τέλειο αποτέλεσμα.
 • Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό έως 5% για εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή βούρτσα και σε ποσοστό έως 10% με πιστόλι.
 • Στεγνώνει σε μία ώρα και επαναβάφεται σε 5-6 ώρες . Οι χρόνοι αυτοί μεταβάλλονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.
 • Καλύπτει 10-12m2/lt ανά στρώση.
 • Για την καλύτερη δυνατή ενεργειακή απόδοση χρειαζόμαστε πάχος φιλμ 300μm και το επιτυγχάνουμε συνήθως με τρείς στρώσεις.
 • Βαμμένες κυψέλες Ασταρώνουμε από το ίδιο το προϊόν αραιωμένο 50% περίπου με νερό.
 • Η βαφή εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις για τέλειο αποτέλεσμα.
 • Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό έως 5% για εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή βούρτσα και σε ποσοστό έως 10% με πιστόλι.
 • Στεγνώνει σε μία ώρα και επαναβάφεται σε 5-6 ώρες .Οι χρόνοι αυτοί μεταβάλλονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.
 • Καλύπτει 10-12m2/lt ανά στρώση.
 • Για την καλύτερη δυνατή ενεργειακή απόδοση χρειαζόμαστε πάχος φιλμ 300μm και το επιτυγχάνουμε συνήθως με τρείς στρώσεις.
 • Ανακινήστε καλά πριν την χρήση
 • Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10 oC και άνω των 38 oC
 • Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση
 • Πιστοποιημένο προϊόν για την υψηλή ανακλαστικότητα και το χαμηλό συντελεστή αγωγιμότητας που διαθέτει.
 • Προστατεύει την κυψέλη από ακραίες κλιματολογικές συνθήκες ψύχους ή υψηλής θερμοκρασίας.
 • Διατηρεί την ελαστικότητά του ακόμα και σε θερμοκρασίες από –20oC έως 80oC και καλύπτει τέλεια τριχοειδή και μικρορωγμές .
 • Προσφέρει εξαιρετική στεγάνωση των κυψελών από την υγρασία
 • Είναι απόλυτα φιλικό στην αποικία, τον χρήστη και το περιβάλλον.
 • Εφαρμόζεται σε κάθε είδους παλαιές και νέες κυψέλες και προσφέρει μία θαυμάσια ματ επιφάνεια.
 • Δεν απαιτείται ειδικό αστάρι.
 • Φυσικές και χημικές ιδιότητες Φυσική κατάσταση : Υγρό Οσμή : Χαρακτηριστική Τιμή PH : 8.5 – 9.2
 • Μεταβολή φυσικής κατάστασης : Σημείο βρασμού : 100ο C Σημείο ανάφλεξης (κλειστό δοχείο) : δεν καίγεται
 • Θερμοκρασία αυτό-ανάφλεξης : δεν ισχύει
 • Όρια έκρηξης : δεν ισχύει Πίεση ατμών (20ο C) : 23 mbar (όπως το νερό) Πυκνότητα (25ο C) : 1,04 – 1,06 gr/cm3
 • Διαλυτικότητα στο νερό : Διαλυτό Ιξώδες (25ο C) ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) : : 7.000 – 10.000 mPas
 • Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 40g/lt (2010). (Κατηγορία Α: “γ”, Τύπος:Υ, (για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος)
 • Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 39gr/lt.
 • 750ml
 • Μπορείτε να δείτε περισσότερα στο Link:  https://www.texnotropies.gr/index.php?route=product/product&product_id=75#sthash.zsIwfF6l.dpuf

Σχετικά προϊόντα